SONDEJOS DE VIABILITAT I CONTROL HÍDRIC

Seguretat

Sondejos de petit diàmetre per avaluar la viabilitat d’explotacions hídriques així com piezòmetres de control piezomètric

  • Sondejos de investigació
  • Piezòmetres de control de nivell
  • Piezòmetres simples i multitud
  • Piezòmetres de control de lixiviats en abocadors
  • Piezòmetres de control de permeabilitat 
  • Sondejos d’extracció de biogas en abocadors
Search this website