PERFORACIONS PER GEOTERMIA

Perforacions de geotèrmia

L’energia geotèrmica és l’energia emmagatzemada en forma de calor per sota de la superfície de la terra. Es tracta d’una font d’energia renovable inesgotable, d’explotació viable, tècnica i econòmica, que evita emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’aprofitament d’aquesta energia en el nostre subsòl està totalment provada tant en grans edificis públics i privats com per edificacions particulars.

Som especialistes en realitzar les perforacions per a totes les fases del projecte.

  • Test de resposta tèrmica per a dimensionar les perforacions
  • Perforació de pous per a l’intercanvi geotèrmic
Search this website