INVESTIGACIONS DE TERRENY I REMEDIACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS

Investigacions de terreny i remediació de sòls contaminats

Perforacions per a sondejos d’investigació, mostreig, cubicació de capes específiques  i remediació de sòls contaminats.

  • Sondejos per a extracció de vapors
  • Sondejos per extracció de producte flotant o pesat
  • Sondejos de injecció
  • Barreres hidràuliques positives i negatives y interrupció del flux
  • Excavació i gestió de terres contaminades
Search this website