POUS I PROSPECCIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES

Pous i prospecció d’aigües subterrànies

Perforació i instal·lació de pous en tot tipus de terreny per l’aprofitament d’aigües subterrànies. Establim els criteris i els mètodes més adequats davant de cada context hidrogeològic i cada tipus d’aprofitament. Ens adaptem a espais petits o de difícil accés.

  • Pous d’abastament amb tot tipus de materials, pvc, pressió alimentaria, acer inoxidable o ferro en funció de cada necessitat.
  • Pous singulars de gran diàmetre i profunditat fins a 500 m
  • Pous per aprofitaments mineromedicinals.
  • Assajos de bombament o aforament per a definir les propietats hidràuliques dels pous i assegurar les necessitats hídriques dels clients.
  • Gestió i tramitació de permisos amb les administracions competents. Tràmits administratius per l’autorització i legalització de pous.
Search this website